Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2021

data aktualizacji 2021-03-04


Przetargi powrót [lata]

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica”

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Termin wizji lokalnej - 2021.03.17
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.22

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na terenie ZEW Niedzica SA

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.16

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
nabór ofert dzierżawa Ośrodka Rekreacyjnego Polana Sosny oraz Stacji Narciarskiej Polana Sosny

Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.26

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
Naprawę, uszczelnienie betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica i ścian oraz stropów budynku EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2021.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09

 

 

 

Zaproszenie do składanie ofert na :  Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki, pomiędzy koroną zapory,
a zamkiem Dunajec w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2021.02.22
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09

 

 

str. glowna